Annonsering på trykk tar føringen – etterspørselen er på sitt høyeste nivå!

20-04-2016

Trykte medier er den mindre kostbare måten dere kan skille dere ut på, for deres kunder

I de senere årene, har det vært et enormt fokus på mulighetene som ligger i digitale medier. Nå ser det ut til at trykte medier gjør et comeback, av mange grunner. Mennesker som blir eksponert for annonser på trykk, har større sannsynlighet til å kjøpe sammenliknet med mennesker eksponert for digitale annonser; trykte medier leverer budskapet effektivt. I tillegg er trykte medier bedre på å holde på leserens oppmerksomhet og tillate involvering. Sist, men ikke minst appellerer trykte medier mer til følelser, og bedrifter kan lettere skille seg ut med eksklusive og ulike formater.

Det handler egentlig om synergier mellom de ulike mediene. Hvordan utfyller medier hverandre på den mest effektive måten? Svaret er MultiMedia Brosjyren. JS Norge hjelper dere med å nå målgruppen ved hjelp av MultiMedia Brosjyren: en brosjyre til alle plattformer - offline og online. Ta en titt på vårt unike produkt her.