Kommende treningsarrangementer hos JS Norge

24-02-2016

Alle JS-medarbeidere vil dra nytte av best practice etter skreddersydde arrangementer på kontoret

Fantastiske resultater krever fantastiske mennesker, og vi er på konstant søken etter nye måter vi kan trene og utdanne våre medarbeidere på. Hos JS Norge vil vi derfor i løpet av kort tid lansere ulike arrangementer skreddersydd behovet hos den enkelte medarbeider. Vi har valgt å gjennomføre workshops på salgsoptimering, og hos JS vil aldri kunnskap forbli på klasserommet. Alle resultater må være SMART (spesifikke, målbare, ambisiøse, realistiske og tidsspesifikke), og de beste og mest effektive løsningene får plass i våre «Business Guidelines». Vi deler deretter disse løsningene med våre kollegaer på andre kontor, slik at alle hos JS vil dra nytte av dem, uansett arbeidssted.