NO-Compass

KommunikasjonsKompasset

- snakk mottakernes språk

Vi bruker KommunikasjonsKompasset til å skape forbindelsen mellom våre kunders budskap og deres målgrupper - dette er vårt unike verktøy for å skreddersy brosjyrer.

Med KommunikasjonsKompasset kan vi lage en målrettet brosjyre mot flere målgrupper på samme tid. Ved å etablere en mottakerprofil for hvert tema i brosjyren, avgjør dette verktøyet den mest effektive måten å kommunisere med hver profil ved bruk av tekst, foto og layout.

KommunikasjonsKompasset - sikrer optimal kommunikasjon.