Communication NO 664 x 363 px 2016
 

KommunikasjonsTeamet

målrettet tekst, foto og layout

JS Norge stiller med en Prosjektleder som er ansvarlig for et profesjonelt KommunikasjonsTeam for hver brosjyre. Prosjektlederen er deres kontaktperson. Teamet har den ekspertisen og erfaringen som kreves for å skreddersy deres brosjyre til mottakerne. Teamet gjør alt arbeid i designprosessen.

Prosjektleder - beslutningstaker, ansvarlig for deadlines og deres eneste kontaktperson

Tekstforfatter - skriver alle tekstene til brosjyren i henhold til lesernes profiler


Fotograf
 
- tar bildene på oppdrag


Art Director - sørger for at alle layout-elementer i brosjyren er målrettet mot mottakerne

ComTeam-Overview-NO
  

Vi kan levere på 10 uker

oppgaven er vår

JS Norge kan ta brosjyren fra idé til levering på bare 10 uker - våre kunder legger ned minimalt med tid og innsats.

NO-Faser