Kommunikasjonskompasset
– snakk mottakernes språk

Vi bruker Kommunikasjonskompasset – vårt unike verktøy for å skreddersy Interaktive Brosjyrer
– for å koble brosjyreinnholdet til mottakerne.

Ved hjelp av Kommunikasjonskompasset kan vi skreddersy våre kunders brosjyre slik at den retter seg mot flere målgrupper samtidig. Verktøyet oppretter en mottakerprofil for hvert tema i brosjyren og finner den mest effektive måten å kommunisere med hver profil på ved bruk av tekst, bilder, video og design.

Kommunikasjonskompasset – sikrer optimal kommunikasjon