Case

Hoppensprett akademiet

En brosjyre fra JS kan være så mye mer enn reklame utad. Man får kontakt med sine verdier som bedrift og forstår bedre hvordan man skal rette seg mot riktig kundegruppe og se seg selv fra utsiden. I denne teksten og intervjuet med rektor Jorun får vi høre hvorfor de valgte et samarbeid med med oss om brosjyrer. JS Norge har ikke kun levert en kostnadsfribrosjyre, men også en kommunikasjonspakkesom fortsatt bevarer det unike som gjør at Hoppensprett har «Det lille ekstra».

Firma
Hoppensprett akademiet
Nettside
hoppensprett.no
Kommunikasjonspakke
ProPaper – Den interaktive og trykte brosjyren
Publiseringsdato
Januar 2023

Om Hoppensprett akademiet

Hoppensprett akademiet er en skole på Jessheim som ønsker å være litt annerledes; et utsagn brukt av mange, men ikke alltid fulgt opp. Skolen skiller seg ut ved at de ønsker å holde antallet elever på et nivå hvor man har mulighet til å bygge nære relasjoner med hver enkelt elev, og gi litt mer enn det man får på en offentlig skole.

Per dags dato sysselsetter Hoppensprett rundt 35 medarbeidere og snart 300 elever, og har med tiden følt behovet for å vise frem den enorme utviklingen som har pågått siden oppstart i 2013.

Vi tok en prat med Jorun Wenger, rektor på Hoppensprett, som er strålende fornøyd med brosjyren fra JS Norge.

Vi bruker ikke mye penger på markedsføring, men så nytteverdi i å få laget en interaktiv brosjyre som forteller om hvem vi er i dag og hva vi kan tilby.
Jorun Wenger Rektor, Hoppensprett akademiet

Hva var behovet?

Hoppensprett akademiet bruker ikke mye penger på markedsføring. Men så stor nytteverdi i å få laget en interaktiv brosjyre som forteller om hvem de er i dag og hva de kan tilby.

En brosjyre vi er stolte av

«Vi føler vi selv har laget brosjyren – med hjelp fra JS»,  sier Jorun Wenger, rektor på Hoppensprett.

Jorun Wenger forteller dessuten at brosjyren har hatt positiv effekt i arbeidsmiljøet. De ansatte er stolte av å kunne vise noe håndfast de tar del i, og at den har blitt aktivt delt via e-post, SoMe og nettside.

«Språket er proft, delikat og godt balansert for å henvende seg til kunden»

I forkant av oppstart har JS avholdt intervju- og designmøte for å kartlegge sluttgruppen som skal henvendes til i brosjyren, og på hvilken måte man best mulig kan utforme et smakfullt uttrykk for å fange leseren. Etter endt prosess forteller Jorun at JS klarte å gjenspeile skolens ønsker og behov som beskrevet, samtidig som varmen «fortsatt skinner igjennom».

JS sikret god fremdrift uten å være pågående. Det ble etablert en god fremdriftsplan, og vi ble grundig guidet igjennom alle ledd der vi selv ikke innehar kompetanse.
Jorun Wenger Rektor, Hoppensprett akademiet

Resultatene

Bekvemmelighet

Hoppensprett setter pris på at JS leverer alt i kommunikasjonspakken samlet og individuelt, slik at det kan brukes videre og skape merverdi.

Imponerende engasjement

Ved å ta brosjyren aktivt i bruk fikk Hoppensprett over 1000 individuelle klikk de første 3 ukene, et tall de er svært fornøyde med.

Enkelt å dele

De ansatte har dessuten aktivt delt via e-post, SoMe og nettside.

Om prosessen

Hoppensprett legger ikke skjul på at de i likhet med mange andre har en hektisk hverdag.

«JS sikret god fremdrift uten å være pågående. Det ble etablert en god fremdriftsplan, og vi ble grundig guidet igjennom alle ledd der vi selv ikke innehar kompetanse.»

Brosjyren fra JS har nå satt grunnlaget for markedsmateriellet til Hoppensprett, og begge parter ser frem til neste brosjyre i 2024.

Vil dere vite mer?

Dette er bare én av våre mange suksesshistorier. +30 000 firmaer hvert år, fra en rekke forskjellige bransjer, har nytte av kommunikasjonspakkene våre. Vil dere vite hvordan vi kan hjelpe dere å gjøre historien deres mer kraftfull?

Emil Solbakken
Prosjektleder & Copywriter

Lignende caser

Se på våre lignende prosjekter for å utforske hvordan dere kan ha nytte av vårt interaktive markedsføringsmateriale.