Case

Taraldsvik Maskin – synliggjøres gjennom interaktiv kommunikasjon

Med et bredt kundesegment som rommer både større offentlige aktører og private kunder, er det viktig å vise seg frem som en aktør å regne med. Taraldsvik Maskin har med kommunikasjonspakken til JS Norge oppnådd større synlighet i møte med både kunder, samarbeidspartnere og nye ansatte.

Firma
Taraldsvik Maskin
Nettside
taraldsvik.no
Kommunikasjonspakke
ProPaper – Den interaktive og trykte brosjyren
Publiseringsdato
August 2023

Om Taraldsvik Maskin

Den allsidige maskinentreprenøren holder til i Narvik, og har en bred og variert maskinpark og over 50 ansatte. Firmaet har både utstyr og personell til å løse de fleste oppdrag, selv om tjenestene deres retter seg hovedsakelig mot grunnarbeid. Med sitt nye virkningsfulle kommunikasjonsmateriell har de nå muligheten til å fremme virksomheten sin både gjennom trykte brosjyrer og på digitale plattformer.

Før samarbeidet med JS Norge var vi ikke klar over at det fantes en så effektiv måte å jobbe frem nytt kommunikasjonsmateriell på: JS hadde et velsmurt maskineri. Prosjektlederen veiledet oss gjennom prosessen på en strukturert og effektiv måte, og var både serviceinnstilt og løsningsorientert underveis.
Lene H. Rasch Personal- og KHMS-leder, Taraldsvik Maskin

Sterkere gjennom effektiv kommunikasjon

Taraldsvik Maskin har over tid hatt behov for å profilere seg som firma og vise frem tjenestene sine. Det tok ikke lang tid før de så det åpenbare potensialet i løsningen som JS Norge kunne tilby.

I dag fremmer firmaet sin profesjonalitet, kompetanse og bredde på en tydelig måte – rettet mot sine målgrupper. Den interaktive brosjyren gir et profesjonelt uttrykk, og fanger leserens oppmerksomhet gjennom bruk av blant annet bildegallerier og Motion Design.

Helhetlig profilering som fungerer

Trykt brosjyre

En trykt brosjyre firmaet kan ta med til ulik møtevirksomhet.

Interaktiv brosjyre

En interaktiv brosjyre til å benytte og dele online på ulike medieplattformer.

Samlet kommunikasjonspakke

En samlet kommunikasjonspakke som gjør at firmaet står sterkere overfor både kunder, samarbeidspartnere og i rekruttering av nye ansatte.

Resultatet av samarbeidet med JS Norge skapte en god prosess internt i firmaet, som har resultert i en større bevisstgjøring på hva Taraldsvik Maskin er og står for – og hvordan vi vil vise oss frem!
Lene H. Rasch Personal- og KHMS-leder, Taraldsvik Maskin

Til ethvert bruksområde

Taraldsvik Maskin ser frem til å benytte kommunikasjonspakken aktivt fremover for å fremme kjernekompetansen sin ytterligere. Den digitale brosjyren sendes ut via alle firmaets mailsignaturer, og skal benyttes på hjemmesiden. Den trykte brosjyren brukes hyppig i møte med kunder, og prosjektlederne har alltid eksemplarer med i bilen når de er ute på oppdrag.

Kombinasjonen av interaktive og trykte versjoner gjør at brosjyren deres dekker flere behov og treffer ulike målgrupper – enten det gjelder rekruttering av nye ansatte eller nye oppdrag.

Vil dere vite mer?

Dette er bare én av våre mange suksesshistorier. +30 000 firmaer hvert år, fra en rekke forskjellige bransjer, har nytte av kommunikasjonspakkene våre. Vil dere vite hvordan vi kan hjelpe dere å gjøre historien deres mer kraftfull?

Emil Solbakken
Prosjektleder & Copywriter

Lignende caser

Se på våre lignende prosjekter for å utforske hvordan dere kan ha nytte av vårt interaktive markedsføringsmateriale.